Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

Letnia Basket Liga

1. Rejestracja drużyn i zawodników

 1. Warunkiem rejestracji zespołu w Letniej Basket Lidze (zwanej dalej LBL) jest dokonanie przedpłaty. W rozgrywkach uczestniczyć mogą zespoły z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które zgłoszą swój akces na biuro(a)basketliga.pl i zostaną zakwalifikowani do rozgrywek przez organizatorów. Kompletną listę wszystkich zawodników drużyny należy przedłożyć w ogłoszonym przez Organizatorów terminie.

 2. Jednorazowo można zgłosić od 6 do 12 graczy. Przy większej ilości zawodników obowiązuje opłata (20zł/os).

 3. Wpisowe należy wpłacić u organizatorów po zakwalifikowaniu zespołu najpóźniej na spotkaniu kapitanów LBL.

 4. Zgłoszenie drużyny do LBL równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

 

2. System rozgrywek

 1. Główną areną zmagań jest hala sportowa przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie.

 2. System rozgrywek składa się z dwóch etapów: faza grupowa oraz faza play-off.

 

3. Struktura rozgrywek

 1. Biuro Rozgrywek – jest najwyższą władzą ligi – bezpośrednio odpowiada za przebieg rozgrywek, przygotowuje terminarze, pilotuje obsady sędziowskie, nadzoruje przestrzeganie regulaminów, podejmuje decyzje jako pierwsza instancja w sprawach związanych z rozgrywkami.

 2. Pracą Biura Rozgrywek kieruje Komisarz, który w sprawach nieuwzględnionych w regulaminie może podejmować wiążące decyzje.

 

4. Mecz

 1. Terminarz dostępny na oficjalnej stronie www.letnia.basketliga.pl oraz ewentualnie drogą mailową.

 2. Zmiana terminu rozegrania meczu może nastąpić tylko za zgodą Komisarza nie później niż 7 dni przed pierwotnym terminem. Roszady dopuszczalne są wyłącznie w ramach tej samej kolejki i przy zgodzie zainteresowanych zespołów.

 3. Na każdym meczu prowadzone są elektroniczne statystyki a w sytuacjach wyjątkowych - protokół papierowy.   

 4. Mecze rozgrywane będą według przepisów i regulaminów Polskiego Związku Koszykówki ze zmianami zawartymi w niniejszym regulaminie.

 

5. Obsługa sędziowska

 1. Organizatorzy ligi zapewniają obsadę sędziowską na wszystkie spotkania LBL.

 2. Każdy mecz na boisku jest obsługiwany przez licencjonowanych sędziów Okręgowego Związku Koszykówki.

 

6. Uczestnicy

 1. W meczu wystąpić może maksymalnie 12 graczy. Osoby niepełnoletnie składają wypełniony formularz zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w rozgrywkach LBL.

 2. Zgłoszenie gracza w okienku transferowym następuje za opłatą 50 zł. Zawodnik może wystąpić tuż po uregulowaniu opłaty.

 3. Do gry w drugiej faze uprawnieni są wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrali w pierwszej fazie min. 1 mecz.

 4. Termin okienka transferowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej.

 

7. Nagrody

 1. Mistrz, wicemistrz i brązowy medalista zostaną uhonorowani pucharami i medalami.

 2. Nagroda indywidualna dla najbardziej wartościowego gracza (MVP) całych rozgrywek oraz pierwszej piątki All-Star.

 

8. Zmiany w przepisach

 1. Czas gry 4 x 10 minut, czas będzie zatrzymywany w  pierwszej, drugiej, trzeciej kwarcie na ostatnie 24 sekundy. W czwartej kwarcie na rzuty wolne w ostatnich 5 minutach i na wszystkie przerwy w grze w 2 ostatnich minutach meczu oraz w przypadku przewinień technicznych i niesportowych.

 2. Mecz rozpoczyna się rzutem sędziowskim. Drużyna która pierwsza będzie miała posiadanie piłki zacznie czwartą kwartę spotkania, zespół przeciwny rozpoczynać będzie drugą i trzecią kwartę meczu. Każda piłka sporna to rzut sędziowski.

 3. Przerwa między pierwszą i drugą połową meczu może trwać max 2 minuty.

 4. Każda drużyna w trakcie konfrontacji może skorzystać z 4 przerw na żądanie (kapitana/trenera) – po dwie w każdej połowie meczu. W czasie dogrywki zespołom przysługuje po 1 przerwie na żądanie.

 5. Rywalizacja na parkiecie toczy się wśród drużyn pięcioosobowych. W momencie rozpoczęcia meczu zespół musi liczyć co najmniej 5 osób. Jeżeli drużyna nie ma wymaganej liczby zawodników mecz zweryfikowany jest jako walkower (20:0).

 6. Niestawienie się zespołu w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu meczu - oznacza walkower (20:0).

 7. W przypadku zweryfikowania meczu na walkower zawodnikom drużyny wygrywającej zaliczane jest spotkanie, natomiast nie zaliczane jest żadnemu zawodnikowi z drużyny oddającej walkowera.  

 8. Wszystkie drużyny zobowiązane są do gry w jednolitych (ew. w podobnych odcieniach) barwach. Koszulki powinny być oznaczone z przodu i z tyłu wyraźnym numerem (zalecana numeracja 4-15 lub 0-99, numer 0 jest numerem tymczasowym). Numery muszą być wyraźnie widoczne: cyfry z tyłu co najmniej 20 cm wysokości a z przodu co najmniej 10 cm.

 9. Dogrywka trwa 2 minuty a czas jest zatrzymywany na wszystkie przerwy w grze.

 10. Kwestie sporne rozstrzyga Komisarz.

 

9. Kary

 1. Zawodnik ukarany przez sędziego przewinieniem dyskwalifikującym podlega karze finansowej w wysokości 20 zł. W przypadku niebezpiecznego dla zdrowia zachowania Biuro Rozgrywek może zwiększyć karę włącznie z wykluczeniem z rozgrywek.

 2. Trzecie i każde kolejne w sezonie przewinienie techniczne, związane z indywidualnym niesportowym zachowaniem zawodnika – kara zawieszenia na jeden (1) mecz. Dyskwalifikacja w wyniku 2 przewinień niesportowych – kara zawieszenia na jeden (1) mecz. Dyskwalifikacja w wyniku dwóch (2) przewinień technicznych w meczu oraz/lub faul dyskwalifikujący – kara zawieszenia na dwa (2) kolejne mecze, chyba że KS POZKosz z Komisarzem Rozgrywek stwierdzi, że należy nałożyć na zawodnika większą karę.

 3. Zawodnik za niegodne zachowania w duchu fair play może zostać ukarany dyscyplinarnie (od kary finansowej po wykluczenie z rozgrywek).

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Niedopełnienie postanowień regulaminu może spowodować weryfikację meczu na walkower. W przypadku oddania drugiego walkowera drużyna może zostać usunięta z rozgrywek, ponosząc konsekwencje finansowe (brak możliwości zwrotu wpisowego oraz pokrycie poniesionych przez Organizatora kosztów) i organizacyjne.

 2. Zawodnicy oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i biorą udział w rozgrywkach LBL na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków i Organizator oraz Właściciele hal nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe ew. szkody.

 3. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach LBL jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wszystkich uczestników na przetwarzanie danych osobowych jak też udostępnienie wizerunku dla potrzeb Organizatora, czy massmediów.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

                                                            

Regulamin zatwierdzono 20.08.2018

Reklama: